STS:n residenssikysely: Kaupunkiresidenssit kiinnostavat kuvataiteilijoita

Suomen Taiteilijaseura selvitti loppusyksyllä 2015 kuvataiteilijoiden näkemyksiä ja toiveita kansainvälisistä residensseistä. Kyselyn mukaan taiteilijoita kiinnostavat residenssi sekä suurkaupungeissa että pienissä ja keskisuurissa kaupungeissa. Kohteista kiinnostavimpia ovat Kaukoitä, Yhdysvallat ja Kanada sekä Etelä- ja Keski-Eurooppa. Selkeä enemmistö haluaisi ottaa residenssiin mukaan myös puolison ja/tai lapset.

Sähköinen kysely oli suunnattu STS:n jäsenjärjestöjen jäsentaiteilijoille. Vastauksia tuli yhteensä 138.

Vastaajista valtaosa, 74 %, oli naisia. Iältään vastaajat jakautuivat melko tasaisesti: 41-50 -vuotiaita oli 30 %, 31-40 -vuotiaita 29 %, 51-60 -vuotiaita 28 %, alle 30-vuotiaita 8 % ja yli 60-vuotiaita 6 %. Eniten vastaajissa oli Taidemaalariliiton jäseniä.

Vastaajista 81 % oli työskennellyt residenssissä ulkomailla. Vain kolme vastaajista ei ollut kiinnostuneita residensseistä lainkaan.

 

Kymmenen kiinnostavinta residenssikohdetta. Vastaajia pyydettiin nimeämään mielestään kolme kiinnostavinta kohdetta.

Kymmenen kiinnostavinta residenssikohdetta. Vastaajia pyydettiin nimeämään mielestään kolme kiinnostavinta kohdetta.

Residenssikohteista vastaajia kiinnosti eniten Kaukoitä (esim. Japani, Kiina, Etelä-Korea), jonne haluaisi matkustaa 15 % vastaajista. Yhdysvallat ja Kanada kiinnostivat 14 % vastaajista. Myös Etelä- (13 %) ja Keski-Eurooppa (12 %) olivat suosittuja. Vähiten kiinnostivat Kiina, Intia,Venäjä ja Lähi-itä, joihin halusi matkustaa vain muutama vastaaja. Vastaajia pyydettiin valitsemaan kolme kiinnostavinta kohdetta.

Kaupungit olivat selvästi suositumpia residenssikohteita kuin maaseutu. 47 % vastaajista haluaisi residenssiin suurkaupunkiin ja 44 % pieneen tai keskisuureen kaupunkiin. Maaseudulle haluaisi lähteä vain 10 %.

Sopivin kesto kesto residenssityöskentelylle olisi kuukausi (37 %) tai kolme kuukautta (29 %). Vuodeksi olisi halukas lähtemään vain 5 % vastaajista. Jos residenssijaksolla olisi mahdollisuus myös työskentelyapurahaan, suosituin kesto oli kolme kuukautta (31 %).

Tärkeimpiä syitä residenssiin lähtemiselle olivat inspiraation saaminen ja virikkeet ( 20 %), tutustuminen uusiin paikkoihin ja paikalliseen kulttuuriin (18 %) sekä residenssin tarjoamat yhteydet gallerioihin, kuraattoreihin jne. (15 %). Muita syitä lähtemiselle olivat mm. yhteyksien solmiminen paikallisiin kollegoihin ja arjesta irrottautuminen. Vähiten merkitystä oli hyvällä työtilalla tai teknisellä tuella (4 %).

Kyselyn mukaan taiteilijoille on erittäin tärkeää, että myös perhe voi tulla mukaan residenssijaksolle. 65 % vastaajista haluaisi ottaa residenssiin mukaan myös puolison ja/tai lapsia.