Kysely: Taiteilijat toivovat selkeyttä ja yksiselitteisiä ohjeita työttömyysturvasta

26.4.2018

Suomen Taiteilijaseuran työttömyysturvakysely ammattikuvataiteilijoille paljastaa useita ongelmia taiteilijoiden työttömyysturvassa. Etenkin kyselyyn tulleet kymmenet avovastaukset tukevat STS:n tietoja ja kokemuksia siitä, että taiteilijoiden työn tunnistaminen ja tunnustaminen on TE-viranomaisille edelleen vaikeaa. Työn tunnistamiseen liittyvät ongelmat johtavat pitkiin ja taiteilijalle raskaisiin selvitysprosesseihin. Tarpeettomien ja jo kertaalleen ratkaistujen selvitysten teettäminen hukkaa sekä taiteilijan että viranomaisten aikaa. Erityisen vaikeita ovat alle neljän kuukauden työskentelyapurahoihin sekä kohdeapurahoihin liittyvät toistuvat selvityspyynnöt. Kymmenet kyselyyn vastanneet taiteilijat toivovat työttömyysturvan hakemiseen selkeitä ja yksiselitteisiä ohjeita, jotta turhilta selvityksiltä vältyttäisiin.

Kyselytutkimus: Suomalaiset kannattavat taidelainaamon ideaa

Suomen Taiteilijaseuran kyselytutkimuksen mukaan 63 % vastaajista kannattaa suomalaista taidelainaamon periaatetta. Vain aniharva vastustaa periaatetta. Kuitenkin vain muutama prosentti vastaajista on käyttänyt taidelainaamon palveluja.