Näyttelypalkkiosopimus

Suomen Taiteilijaseura ajaa Suomeen näyttelypalkkiosopimusta, joka takaa kuvataiteilijalle palkkion tai korvauksen museonäyttelyn eteen tehdystä työstä. Sopimus on yksi päätavoitteistamme hallituskaudella 2019–2023. Kuvataiteilijoiden tekemälle ilmaiselle työlle julkisesti tuetuissa museoissa täytyy tulla loppu. Näyttelyn pitäminen on kuvataiteilijan työtä, ja työelämän pelisääntöjen täytyy olla tasa-arvoiset ja oikeudenmukaiset myös 3 000 suomalaiselle ammattikuvataiteilijalle.

STS edistää aktiivisesti reiluja pelisääntöjä taidealalle yhteistyössä Ornamon ja muun taidekentän kanssa. Olemme avanneet näyttelypalkkiosta kertovan sivuston, jota ylläpidämme yhdessä Ornamon kanssa. Sivusto kertoo tiiviisti, mikä näyttelypalkkio on ja miksi muutosta tarvitaan. Sivustolle on koottu myös mm. ilmainen ja vapaasti käytettävä näyttelysopimuksen malli, jota suosittelemme taiteilijoiden ja museoiden välisiin sopimusneuvotteluihin. Annamme sivustolla myös taiteilijoille vinkkejä sopimusneuvotteluiden käymiseen.

STS on edistänyt näyttelypalkkiosopimusta opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmässä, joka selvitti taidenäyttelyiden järjestämiseen liittyviä sopimus- ja korvauskäytäntöjä. Työryhmän tehtävänä oli selvittää nykyiset taiteilijoiden ja näyttelynjärjestäjien väliset sopimus- ja korvauskäytännöt sekä näyttelyiden kustannusten jakautuminen osapuolten kesken. Työryhmän loppuraportti julkaistiin 2016.

Opetus- ja kulttuuriministeriö avasi 2017 uuden avustusmuodon, joka tarjoaa museoille tukea näyttelypalkkioiden maksamiseen. Avustus on hieno avaus kohti oikeudenmukaisempia taidenäyttelyitä. Kannustamme lämpimästi museoita tarttumaan mahdollisuuteen ja luomaan reilut pelisäännöt suomalaiseen kuvataiteeseen.

Näyttelypalkkioista käydään parhaillaan keskustelua ympäri maailmaa. Useissa maissa on julkaistu joko valtakunnalliset tai alueelliset suositukset näyttelypalkkioista tai taiteilijan työtunneista maksettavista palkkioista. Suosituksia on Australiassa, Britanniassa, Skotlannissa, Irlannissa ja Saksin osavaltiossa Saksassa. Puolassa muutamat isot näyttelynjärjestäjät ovat jo sitoutuneet maksamaan taiteilijoille minimipalkkiota. Norjassa kulttuuriministeriö on pilotoinut mallia, jossa taiteilijalle maksettaisiin myös työtunneista.

Pohjoismaissa näyttelykorvaukset otettiin käyttöön 40 vuotta sitten. Ruotsin sopimus astui voimaan ensi kertaa 1971 ja sitä päivitettiin viimeksi 2009. Norjan korvausjärjestelmä syntyi 1978 ja Tanskan 2003. Suomessa tekijänoikeuskorvauksia hallinnoi Kuvasto, joka maksaa korvauksia jäsenilleen.

STS on viime vuosina perehtynyt etenkin pohjoismaisiin näyttelypalkkiomalleihin ja on tehnyt yhteistyötä Pohjoismaiden taiteilijajärjestöjen kanssa asian edistämiseksi. Lähtökohtanamme on ollut Ruotsin MU-sopimus, josta on muodostunut Ruotsissa kuvataidealan vakiintunut käytäntö.

Lue lisää näyttelypalkkiosta kampanjasivustoltamme.