Kyselytutkimus: Suomalaiset kannattavat taidelainaamon ideaa

Suomen Taiteilijaseuran kyselytutkimuksen mukaan 63 % vastaajista kannattaa suomalaista taidelainaamon periaatetta. Vain aniharva vastustaa periaatetta. Kuitenkin vain muutama prosentti vastaajista on käyttänyt taidelainaamon palveluja.

Kyselytutkimus kokonaisuudessaan PDF-muodossa: Kyselytutkimus suomalaisten suhtautumisesta taidelainaamoihin

Suomessa toimii nelisenkymmentä taidelainaamoa, joista voi hankkia erilaisia taideteoksia kuukausittaisella osamaksulla. Teoksen voi palauttaa tai vaihtaa toiseen. Kuukausimaksu vaihtelee kymmenistä euroista satoihin euroihin riippuen teoksen arvosta ja maksuajasta.

Suomalaiset kannattavat laajasti kotimaista taidelainaamon toimintaperiaatetta. Suhtautumista taidelainaamoihin selvitettiin Suomen Taiteilijaseuran tilaamassa, TNS Kantarin toteuttamassa kyselytutkimuksessa. Siihen vastasi 1 459 henkilöä 19 kaupungista, joissa toimii taidelainaamo.
Myönteisimmin taidelainaamoihin suhtautuvat Järvenpään asukkaat, joista 79 % pitää toimintaperiaatetta hyvänä. Suurimmista kaupungeista esimerkiksi helsinkiläisistä ja espoolaisista toimintaa kannattaa 68 %, vantaalaisista 56 %, tamperelaisista 57 % ja turkulaisista 53 %.

Naisista kaksi kolmesta suhtautuu taidelainaamoihin myönteisesti ja miehistä 59 %. Myönteisimmin asiaan suhtautuvat akateemisesti koulutetut (73 %) ja ylemmät toimihenkilöt (71 %). Eri ikäryhmien välillä ei ole merkittäviä eroja. Puoluekannatus jakaa näkemyksiä niin, että myönteisimmin suhtautuvat Vasemmistoliiton ((79 %) ja Vihreiden äänestäjät (78 %). Kielteisimpiä ovat Perussuomalaisten äänestäjät, joista kuitenkin puolet kannattaa ajatusta.
Kyselytutkimuksen mukaan taidelainaamot tunnetaan melko hyvin. 64 % vastaajista kertoi tietävänsä, mikä taidelainaamo on. Lähes kolmannes kohdekaupunkien asukkaista ei kuitenkaan tunne asiaa.

Taidelainaamon palveluja on kuitenkin käyttänyt vain harva vastaaja. Eniten taidelainaamon asiakkaita on Raumalla, jossa heitä oli 9 % vastaajista. Keskimäärin vastaajista vain 5 % oli asioinut taidelainaamossa. Asiakkaiden määrä on hyvin alhainen verrattuna siihen, kuinka hyvin taidelainaamoja tunnetaan ja kuinka myönteisesti niihin suhtaudutaan.

Kyselytutkimus on osa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa hanketta, jonka tavoite on selvittää taidelainaamoiden toimintaa, haasteita ja kehityskohteita. Kysely kohdistettiin taidelainaamotoiminnan kannalta merkittävimpiin kaupunkeihin: Espoo, Helsinki, Hämeenlinna, Joensuu, Jyväskylä, Järvenpää, Kouvola, Lahti, Lappeenranta, Nokia, Oulu, Porvoo, Rauma, Rovaniemi, Seinäjoki, Tampere, Turku, Vaasa ja Vantaa. Tutkimuksen aineisto edustaa näiden kaupunkien 15-79-vuotiasta väestöä, ja se on oikaistu vastaajien sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan vastaamaan mukana olleiden kaupunkien väestöä. Tulosten luottamusväli on kokonaistuloksen osalta +-2,5 %.

Lisätiedot:Suomen Taiteilijaseuran toiminnanjohtaja Kirsi Korhonen, p. 050 543 2545, kirsi.korhonen(at)artists.fi