Kuinka elää kuvataiteella – neuvonta- ja täydennyskoulutuspalveluita kuvataiteilijoille

Suomen Taiteilijaseuran Kuinka elää kuvataiteella -hanke tarjosi tukea ja apua kuvataiteilijan työn solmukohdissa. Hanke toteutettiin vuosina 2015-2016 ja sen aikana tarjottiin koulutusta ja neuvontaa matalan kynnyksen periaatteella puhelimitse ja sähköpostitse, sekä ympäri Suomea järjestetyissä koulutustilaisuuksissa. 

Kuvataiteilijan työnkuva ja ammatillisen osaamisen kehittäminen ovat muutoksessa. Esim. hyvinvointipalveluiden tuottaminen vaatii taiteilijalta työn hinnoittelua ja tarjousten tekemistä tavoilla, jotka eroavat selvästi perinteisestä näyttelytoiminnasta. Julkisiin tilaustöihin liittyy myös vastuukysymyksiä, joiden käsittelemiseen kuvataiteilijan koulutus ei nykyisellään anna valmiuksia.

Suomen Taiteilijaseura on kartuttanut viime vuosien aikana useissa hankkeissa tietoa kuvataiteilijoiden ammatillisista muutostarpeista, tulonmuodostuksen haasteista ja kuvataiteen alan rakenteellisista muutoksista. Seura on osallistunut mm. valtakunnalliseen ART360-hankkeeseen,  vuosina 2010-2012 toteutettuun  managerointihankkeeseen, hyvinvontipalveluiden tuottamisen rakenteita kehittäneeseen Kolmio-projektiin ja  prosenttiperiaatteen kehittämishankkeeseen 2013-2015.

Kokemukset paljastavat, että kuvataiteilijat tarvitsevat tukea ja neuvontaa kehittääkseen osaamistaan ja voidakseen hyvin työssään. Suomen Taiteilijaseuralle on ensiarvoisen tärkeää tukea kuvataiteilijoiden työn ammattimaistumista ja taiteilijoiden toimeentulon kehitystä. Siksi seura on käynnistänyt valtakunnallisen, opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman Kuinka elää kuvataiteella -hankkeen helmikuussa 2015. Hankkeen työntekijät toimivat  yhteistyössä STS:n muun henkilökunnan kanssa.

Asiantuntija Ville Niutanen vastaa taiteilijoiden tuotannollisesta neuvonnasta sekä tukipalveluista sekä koulutusmateriaalin ja täydennyskoulutuksen kehittämisestä. Lakimies Anna Nousiainen antaa juridista neuvontaa muun muassa sosiaaliturvan, verotuksen ja muiden kuvataiteilijan työhön liittyvien kysymysten suhteen. Lisäksi hän järjestää koulutusta sekä laatii verkkomateriaaleja kuvataiteilijoiden työn tueksi.

Hankkeen aikana lisätään neuvonta- ja koulutusmateriaalin määrää sekä suunnitellaan ja toteutetaan verkkokäyttöön laaja tietopaketti, joka toimii työn tukena myös niille kuvataiteilijoille, joita täydennyskoulutus syystä tai toisesta ei tavoita. Lisäksi hankkeeseen liittyy koulutuspäiviä koko Suomen alueella.

Yhteystiedot 
Kuinka elää kuvataiteella -hanke

Asiantuntija Ville Niutanen
puh. 050 434 2786
ville.niutanen(at)artists.fi