Suomen Taiteilijaseuran vuosikertomus 2016

Vuosikertomus esittelee vuoden 2016 tapahtumat ja saavutukset.

Suomen Taiteilijaseuran toimintavuoteen 2016 mahtui niin monipuolista toimintaa kuin analyyttistä pohdintaa seuran tulevaisuuden suuntaviivoista. Osana järjestökehittämishanketta kysyimme jäsentaiteilijoilta, luottamushenkilöiltä, sidosryhmiltä ja henkilökunnalta, millaiseen tärkeysjärjestykseen he laittaisivat tehtävämme. Työstimme vastauksia ja mietimme, mihin resurssit kannattaa kohdistaa, jotta teemme mahdollisimman vaikuttavaa työtä. Seuran strategia 2017–2021 kiteyttää tämän prosessin tulokset.

Visiomme on ”Vahva kuvataide – hyvinvoiva kuvataiteilija”. Visiossa näkyy Suomen Taiteilijaseuran tehtävä niin kuvataiteen kuin kuvataiteilijan aseman edistäjänä.

2016 STS järjesti runsaasti keskustelutilaisuuksia, joissa pohdimme ajankohtaisia teemoja kuvataiteen tasa-arvosta taiteen ostamiseen. Myös suositut koulutuksemme jatkuivat. Yksin prosenttiperiaatteeseen liittyviin koulutuksiin osallistui yli 500 taiteilijaa ja muotoilijaa.

Kiitämme yhteistyökumppaneitamme, taiteilijoita ja taiteen ystäviä menestyksekkäästä vuodesta 2016!

Lue  Suomen Taiteilijaseuran vuosikertomus 2016 PDF-muodossa tai Issuu-julkaisuna: