Suomen Taiteilijaseuran vuosikertomus 2015

151 vuotta kuvataiteen puolesta! Suomen Taiteilijaseuran vuosikertomus esittelee vuoden 2015 tapahtumat ja saavutukset.

Lue vuosikertomus 2015 (pdf)

Lue vuosikertomus 2015 (pdf)
Suomen Taiteilijaseuran toimintavuotta 2015 sävyttivät panostus edunvalvontaan ja viestintään. Kevään eduskuntavaaleja varten seuran hallitus laati hallitusohjelmatavoitteet, jotka muodostavat edunvalvonnan ytimen 2015–2019.  Panostukset seuran viestintään toivat myös tuloksia. Viestintäkanavistamme, erityisesti Taiteilija-lehdestä ja some-kanavista, on muodostunut kuvataiteen toimijoiden keskeinen uutis- ja tietolähde.

Teimme paljon töitä näyttelypalkkiosopimuksen edistämiseksi. Olimme mukana opetus- ja kulttuuriministeriön asettamassa taidenäyttelyiden järjestämiseen liittyviä sopimus- ja korvauskäytäntöjä selvittäneessä työryhmässä. Työryhmän pyynnöstä laadimme kaksi selvitystä: kansainvälisten käytäntöjen kartoituksen ja jäsenkyselyn taiteilijoiden kokemuksista työskentelystä museoiden ja gallerioiden kanssa.

Prosentti taiteelle -hankkeessa edistimme hankekumppanien kanssa laadukkaan julkisen taiteen merkitystä rakennetussa ympäristössä. Kuinka elää kuvataiteella -hankkeen asiantuntijat puolestaan tarjosivat kuvataiteilijoille matalan kynnyksen neuvonta- ja koulutuspalveluita. Molempien hankkeiden kautta tavoitimme ja tapasimme lähes tuhat kuvataiteilijaa ympäri Suomea.

Lisäksi järjestimme kolme taidenäyttelyä ja kymmeniä tapahtumia sekä koulutuksia.

Lue vuosikertomusta pdf-muodossa tai Issuussa: