150 vuotta kuvataiteilijoiden puolesta – Suomen Taiteilijaseura Konstnärsgillet i Finland 1864-2014

Juhlakirja 150 vuotta kuvataiteilijoiden puolesta – Suomen Taiteilijaseura Konstnärsgillet I Finland 1864-2014 kertoo seuran tarinan herrasmiesklubista kuvataiteen vaikuttaja- ja asiantuntijajärjestöksi.

 

150 vuotta kuvataiteilijoiden puolesta – Suomen Taiteilijaseura Konstnärsgillet i Finland 1864-2014 esittelee poikkeuksellisen pitkäikäisen taiteilijajärjestön historiaa. FT Hanne Selkokarin toimittama julkaisu keskittyy seuran saavutuksiin kuvataiteilijan ammatillisen aseman ja työskentelyedellytysten edistämisessä.

1864 perustetun Suomen Taiteilijaseuran historia ulottuu Suomen itsenäisyyttä edeltäviin vuosiin, ja se kietoutuu monin tavoin Suomen valtion ja sen kulttuurielämän historian vaiheisiin. Uusi juhlakirja keskittyy etenkin niihin moniin konkreettisiin saavutuksiin, joita seura on 150 vuodessa saanut aikaan. Julkaisu liittää seuran toimintahistorian osaksi koko nykyaikaisen taidejärjestelmän kehitystä Suomessa.

Esimerkiksi tekijänoikeudet olivat ajankohtaisia seuran piirissä jo 1870-luvulla. 1880 seura haki ja sai valtiolta rahoitusta taiteilijoiden työskentelyyn. Seuran aloitteesta ovat syntyneet mm. taiteilijaeläkejärjestelmä, Suomen ensimmäinen ateljeetalo Espoon Tapiolaan 1955, näyttelykorvaukset koti- ja ulkomaisista näyttelyistä 1977 ja 1970-luvun taiteilijapalkkakeskustelun päätteeksi perustettu läänintaiteilijajärjestelmä.

2000-luvulla seura on vaikuttanut merkittävästi esimerkiksi työttömyysturvauudistukseen, jossa eläkevakuutusmaksut apurahakausille saavuttivat myös taiteilijat. Julkista taidetta seura on edistänyt pitkäjänteisesti vuodesta 1939, jolloin seura teki eduskunnalle ensimmäisen aloitteen valtion julkisten rakennusten kaunistamisesta.

Juhlakirja esittelee myös itsenäistyneitä organisaatioita, joiden synnyssä Suomen Taiteilijaseuralla on ollut ratkaiseva merkitys. Näitä organisaatioita ovat 1928 valmistunut Helsingin Taidehalli, 1991 seuran kiinteistöjä hallinnoimaan perustettu Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiö, Visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusjärjestö Kuvasto ry (1987), Taide-lehteä ja kirjallisuutta kustantava Kustannus Oy Taide (1988) ja nykytaideorganisaatio Checkpoint Helsinki, jonka perustamista seura tuki järjestämällä aloitteelle rahoitusta.

Kirjan pääartikkeli ja tiivistelmä seuran historiasta on käännetty ruotsiksi. Julkaisua ovat tukeneet Alfred Kordelinin säätiö, Niilo Helanderin säätiö ja Svenska Kulturfonden.

 

150 vuotta taiteilijoiden puolesta – Suomen Taiteilijaseura Konstnärsgillet i Finland 1864-2014
Toim. Hanne Selkokari
Kuvatoimitus Hanna Hannus
Ruotsinkielinen käännös Leena Kuumola
Graafinen suunnittelu Dog Design
ISBN 978-952-9864-30-0
ISBN 978-952-9864-31-7 (PDF)

 

Lue julkaisu PDF-muodossa: 150 vuotta kuvataiteilijoiden puolesta