Kolmio-projekti

Kolmio-projektissa kuvataiteen, musiikin sekä sosiaali- ja terveysalojen ammattilaiset yhdistävät voimansa hyvinvointipalvelujen tuottamisessa.

Kolmio on Suomen Taiteilijaseuran, Suomen Säveltäjien sekä Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKUn yhteistyöhanke, jota hallinnoi Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK) ja ESR-rahoituksesta vastaa Lapin ELY-keskus. Hankkeen toteutusaika on 2012-2014.

Kolmio on hanke taiteen ja taidelähtöisten menetelmien käytön edistämiseksi hyvinvointipalveluissa.

Projektin tavoitteena on parantaa valtakunnallisten järjestöjen ymmärrystä kuva- ja säveltaiteen alojen mahdollisuuksista hyvinvointipalveluiden tuottajina sekä kykyä toimia välittäjänä hyvinvointipalveluiden tuottamisessa ja lisätä kuvataiteilijoiden, säveltäjien ja kulttuurituottajien valmiuksia toimia moniammatillisissa työryhmissä hyvinvointipalveluiden tuottamisessa.
Projekti pyrkii myös lisäämään niin järjestöjen kuin kuvataiteilijoiden, säveltäjien, kulttuurituottajien sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten verkostoitumista.

Kolmion puitteissa toteutetaan 10 pilottiprojektia eri paikkakunnilla. Pilotit on suunnattu eri kohderyhmille ja ne toteutetaan moniammatillissa työryhmissä.

Kolmio-projektin kotisivut