Vahva kuvataide – hyvinvoiva kuvataiteilija

Suomen Taiteilijaseuran strategia vuosille 2017–2021 valmistui juuri vuodenvaihteen alla. Iso joukko jäsentaiteilijoita, sidosryhmien edustajia sekä seuran ja liittojen hallitukset ja henkilökunta antoivat panoksensa yhteisten tavoitteiden kiteyttämiseen. Lämmin kiitos kaikille!

Päätimme jo työhön ryhdyttäessä, että uutta strategiaa ei tehdä arkistoa varten. Halusimme työkalun, joka auttaa seuran hallitusta ja työntekijöitä keskittymään alkaneella viisivuotiskaudella yhdessä sovittuihin tavoitteisiin ja keskittämään voimavarat niiden edistämiseen.

Mitä siis jatkossa teemme? Mikä muuttuu?

Perustehtävämme ei muutu: Teemme edelleen vaikuttamis- ja edunvalvontatyötä kuvataiteen ja kuvataiteilijoiden aseman vahvistamiseksi. Kysymys on nimenomaan priorisoimisesta. Emme hajota voimia, vaan työskentelemme entistä painokkaammin niillä osa-alueilla, jotka edistävät kentän vahvistumista. Näitä alueita on neljä:

1.Teemme tavoitteellista, pitkäjänteistä vaikuttamista.

2.Teemme vaikuttavaa viestintää.

3.Tuotamme laadukkaita neuvonta- ja asiantuntijapalveluita ja edistämme alan koulutusta.

4.Vaikutamme aktiivisesti kuvataiteen alan yhteistyörakenteisiin.

Entä millainen on strategiamme mukaan kuvataiteen näkymä viiden vuoden kuluttua? Visiossa ”vahva kuvataide – hyvinvoiva kuvataiteilija” tiivistyy seuran työn ydin. Kuvataiteen ja kuvataiteilijan aseman edistäminen kulkevat käsi kädessä.

Oikeastaan visiossa on kysymys koko kuvataiteen kentän yhteisestä hyvästä. Ilman sisältöjä eli teoksia ei museoilla ja gallerioilla ole mitä esitellä, yleisöllä ei ole syytä vierailla näyttelyissä ja tapahtumissa, kuvataiteen välittäjäportaalla ei ole mitä myydä tai viedä ulkomaille jne. Ilman kuvataiteilijoita ei teoksia synny. Kun kuvataiteilijan toimimisen edellytykset, kuten esimerkiksi asianmukaiset korvaukset työstä sekä sosiaali- ja eläketurva, ovat kunnossa, voi taiteilija keskittyä työhönsä täysipainoisesti.

Hihat on kääritty – ryhdytään yhdessä töihin!

Tutustu tarkemmin tavoitteisiimme ja päämääriimme