Kuvasto

Visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusyhdistys Kuvasto valvoo ja edistää visuaalisen alan taiteilijoiden oikeuksia sekä edistää visuaalisen taiteen tekemisen edellytyksiä. Kuvasto myöntää käyttölupia kuvataiteen teosten käyttäjille ja perii käyttökorvauksia taiteilijoiden puolesta. Kuvasto myös neuvoo tekijänoikeuskysymyksissä sekä taiteilijoita että taiteen käyttäjiä.

Kuvasto edustaa noin 2 100 kotimaista kuvataiteilijaa ja kansainvälisten sopimusten kautta noin 50 000 ulkomaista taiteilijaa. Suomen Taiteilijaseura on Kuvaston jäsen.

Taiteen jälleenmyyntikorvaus

Kuvataiteilijalla on oikeus saada korvaus teostensa jälleenmyynneistä. Oikeus korvaukseen koskee kaikkia kuvataiteen teoksia, joiden tekijänoikeudellinen suoja-aika on edelleen voimassa. Tekijänoikeudellinen
suoja-aika on voimassa 70 vuotta tekijän kuolinvuoden päättymisestä.

Jälleenmyyntikorvausta ei kuitenkaan kerätä teosten ensimyynneistä, eli tekijän omistaman teoksen myynnistä tai välittämisestä, vaan ainoastaan tekijän jo omistuksestaan luovuttamien teosten jälleenmyynneistä. Kuvasto tilittää taidemarkkinoiden ammattilaisilta kerätyt korvaukset edelleen taiteilijalle, tai taiteilijan kuoltua hänen oikeudenhaltijoilleen.

Näyttelykorvaukset

Taidenäyttelyn pitämiseen tarvitaan lupa teokset tehneeltä taiteilijalta. Samalla sovitaan teosten käytön ehdoista. Taidenäyttelyn pitäjä on tekijänoikeuslaissa velvoitettu sopimaan taideteosten julkisesta näyttämisestä. Tekijälle maksettavaa tekijänoikeudellista korvausta teoksen näyttämisestä kutsutaan näyttelykorvaukseksi.
 Näyttelykorvaus maksetaan niistä teoksista, jotka ovat taiteilijan omistuksessa. Kuvasto perii näyttelykorvauksen taiteilija-asiakkaidensa puolesta.

Taideteoskuvien käyttöluvat

Taideteoksesta otettua kuvaa saa käyttää vain, jos on saanut siihen luvan. Kuvasto myöntää teosten käyttölupia laajasti erilaisiin käyttötarkoituksiin. Luvallisen käytön tunnistaa esim. © Kuvasto -merkinnästä, jonka perässä on käyttöluvan myöntämisvuosi. Luvallisellakin käytöllä on rajoituksensa. Esim. teoksen tekijä on aina mainittava, eikä teosta saa ilman eri lupaa rajata. Kirjojen painamiselle ja internet-julkaisulle on omat käyttöehtonsa. Internetissä kuvia julkaisevan tahon täytyy sisällyttää verkkosivulle tieto siitä, ettei kuvataideteoksia saa tallentaa tai jakaa edelleen luvatta.

VISEK

Visuaalisen taiteen edistämiskeskus VISEK toimii Kuvaston yhteydessä. VISEK myöntää vuosittain apurahoja käytettäväksi visuaalisen ja digitaalisen kuvataiteen edistämiseen sekä digitaalisten interaktiivisten teosten tukeen.