Sopimusmallit

Kuvataiteen ammattilainen tarvitsee työssään monenlaisia sopimuksia. Kuvataiteilijoiden sopimustietopankissa on mallit mm. taideteoksen kauppakirjan ja näyttelysopimuksen laatimiseksi.

Sopimusoikeudessa vallitsee muotovapaus eli suullisesti tehty sopimus on pätevä siinä missä kirjallinenkin, ja yhtä lailla sopimus voi syntyä esimerkiksi sähköpostikirjeenvaihdon seurauksena.

Ongelmana epämuodollisissa sopimuksissa kuitenkin on, miten sovitut ehdot onnistutaan näyttämään toteen, jos osapuolten välille syntyy riitaa. Kirjallisesta sopimuksesta asiat on helppo tarkistaa.

Kirjallinen sopimus on hyvä laatia mm. silloin, kun taiteilija tekee tilausteoksen, myy teoksiaan tai asettaa teoksia nähtäväksi näyttelyyn.

Osana ART360 -projektia on valmisteltu kuvataiteilijoiden sopimustietopankki, jossa on lisätietoa sopimuskäytännöistä. Valmiita, päivitettyjä sopimusmalleja on ohessa ladattavaksi ja tulostettavaksi.