Suomen Taiteilijaseuran hallitus vuonna 2017

Puheenjohtaja

Kuvataiteilija Markus Renvall 
p. 050 570 6395
markus.renvall(at)artists.fi

Varapuheenjohtaja

Kuvataiteilija Anssi Pulkkinen (SKL)

anssi.pulkkinen(at)aalto.fi
p. 050 536 2306

Jäsenet

Valokuvataiteilija Joonas Ahlava (VTL)

joonas.ahlava@hippolyte.fi

Taidemaalari Marja-Liisa Jokitalo (TML)

marja-liisa.jokitalo@painters.fi
p. 040 725 7839

Kuvanveistäjä Minna Kangasmaa (SKjL)

mail(at)minnakangasmaa.fi
p. 050 408 9640

Taidegraafikko Johanna Pihlajamaa (STG)

johannapihlajamaa(at)yahoo.com
p.050 468 5123

Kuvataiteilija Ilkka Pitkänen (MUU)

ilkka(at)ile1.com
+358 40 522 2770

 

Varajäsenet

Sara Ahde (VTL)
Antti Arkoma (TML)
Iina Heiskanen (STG)
Anne Lehtelä (SKjL)
Anu Miettinen (MUU)
Ville Mäkikoskela (SKL)

 

Edustajisto

Seuran kokous eli edustajisto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Vuosikokous pidetään ennen kesäkuun 15. päivää ja syyskokous ennen joulukuun 15. päivää.

Edustajiston jäsenet valitaan vuosittain. Kukin jäsenliitto nimeää ensimmäistä 40 jäsentä kohden kaksi edustajaa ja jokaista seuraavaa alkavaa 40 jäsentä kohden yhden edustajan. Poikkeuksena on Suomen Kuvataidejärjestöjen liitto, joka valitsee neljä edustajaa.

Edustajiston kokouksissa käsitellään hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä toimintakertomus ja tilinpäätös. Edustajisto myös päättää jäsenmaksuista ja luottamushenkilöiden palkkioperusteista sekä tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä. Lisäksi edustajisto valitsee hallituksen puheenjohtajan ja jäsenet.

Edustajiston sääntömääräisten kokousten yhteydessä järjestetään edustajiston jäsenille tarkoitettuja seminaareja, joissa käsitellään ajankohtaisia taide- ja taiteilijapoliittisia asioita.