Taiteen rahoitus

Sitra. KulttuuriVOS teesit ja rahoituksen periaatteet. Sitra, 2017.

Hanna Hannus. Selvitys Pohjoismaiden ja muutaman muun maan näyttelypalkkioista ja -korvauksista. Suomen Taiteilijaseura, 2015.

Pauli Rautiainen, Taija Roiha ja Kaija Rensujeff. Taiteen ja kulttuurin barometri 2015. Taiteen toimintaympäristö ja rahoitus. Cupore, 2015.

Paula Karhunen. Maahanmuuttajataiteilijat taiteen tukijärjestelmässä. Taiteen edistämiskeskus, 2013.