Yleisohje työttömäksi jäävälle taiteilijalle

Työttömyysetuuteen on oikeus kokoaikatyötä hakevalla työttömällä työnhakijalla.

Taiteilijan tulee ilmoittaa TE-toimistolle hakevansa ja olevansa valmis vastaanottamaan kokoaikatyötä. Työttömyyspäivärahaa voi saada aikaisintaan siitä päivästä lukien, jolloin ilmoitus on saapunut TE-toimistoon, ei takautuvasti tätä aiemmasta ajankohdasta.

Taiteilijan työllistyminen omalla taiteellisella toiminnallaan ei ole suoranaisena esteenä työttömyysetuudelle. Tällöin TE-toimisto ratkaisee, onko muodostaako taiteellinen työ esteen kokoaikatyön vastaanottamiselle.

Oikeutta työttömyysetuuteen ei ole, jos TE-toimisto katsoo työllistymisen päätoimiseksi. Sivutoimisesti taiteellisessa toiminnassaan työllistyvällä taiteilijalla voi olla oikeus soviteltuun työttömyysetuuteen.

Taiteellisesta työstä saatujen tulojen vähäisyydellä ei ole suoranaista merkitystä arvioitaessa työllistävyyttä. Heikosti kannattava tai tappiollinenkin toiminta voi työllistää siten, ettei kokoaikatyön vastaanottaminen ole mahdollista.

Työttömäksi jäävän taiteilijan ei tarvitse luopua työhuoneestaan eikä ammattitaidon ylläpitämiseksi tarvitsemistaan tarvikkeista, välineistä tai työvarastostaan. Taiteilija voi edelleen hakea apurahoja. Saaduista apurahoista on kuitenkin aina ilmoitettava TE-toimistolle.

LINKIT
KELA
Työttömyyskassojen yhteisjärjestö

Avainsanat: