Uusi työttömyysturvalaki ja tulkintaohjeet

Uusi työttömyysturvalaki tuli voimaan vuoden 2016 alussa.

Uudessa laissa henkilöt, jotka ennen katsottiin itsensä työllistäjiksi katsotaan nyt sivu- tai päätoimisiksi yrittäjiksi.

Oikeus työttömyysturvaan määritellään aivan kuten ennenkin: Sivutoimisella yrittäjällä on edelleen oikeus työttömyysturvaan, mutta päätoimiselle yrittäjälle sitä ei myönnetä.

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi lain voimaantultua ohjeet, joiden mukaisesti TE-toimistojen tulee tulkita uusia säännöksiä.

Ohjeessa on erillinen taiteilijoita käsittelevä osuus. Alla on lueteltu muutama taiteilijoiden kannalta keskeinen kohta:

  • Ohje tunnistaa taiteilijan työn erityisen luonteen ja antaa siitä useita esimerkkejä.
  • Taiteilijan toimeentulo voi koostua useista tulonlähteistä, joiden suhde voi vaihdella.
  • MYEL-vakuutusvelvollisuus ei yksin tee apurahansaajasta yrittäjää.
  • Työttömyysturvaa saavalla taiteilijalla on oikeus pitää ammattitaitoaan yllä.
  • Tarvikkkeista, välineistä, teosvarastosta tai työhuoneesta ei tarvitse luopua.
  • Taiteilija voi hakea apurahoja ja näyttelyaikoja työttömyysturvaa saadessaan.

Kuinka elää kuvataiteella –sivuston ohjeet perustuvat uuden työttömyysturvalain säännöksiin ja niitä koskeviin työ- ja elinkeinoministeriön ohjeisiin.

 

LINKIT
Ministeriön ohje TE-toimistoille (PDF)

Avainsanat: