Ylimääräisen taiteilijaeläkkeen haku 1.9.-2.10.2017

Ylimääräistä taiteilijaeläkettä haetaan Taiteen edistämiskeskuksesta. Ylimääräinen taiteilijaeläke voidaan myöntää tunnustukseksi ansiokkaasta toiminnasta luovana tai esittävä taiteilijana. Ylimääräinen taiteilijaeläke voidaan myöntää taiteilijalle, joka asuu tai on asunut pysyvästi Suomessa. Eläkettä ei ilman erityistä syytä voida myöntää henkilölle, joka ei ole täyttänyt 60 vuotta. Erityiseksi syyksi katsotaan terveydentilasta johtuva pysyvä työkyvyttömyys.

Hakuaika: 01.09.2017 – 02.10.2017. Haku vain paperilomakkeella.

Liitteet: – eläkepäätös ja ajantasainen tieto kuukausittaisesta eläkkeen suuruudesta tai, jos hakija ei vielä saa eläkettä, työeläkeote, jossa tulee olla arvio tulevan eläkkeen suuruudesta  

– verotuspäätös viimeksi toimitetusta verotuksesta (Huom. verotodistus tai veroilmoitus eivät ole riittäviä) 

– myös muualta kuin Suomesta maksettavat eläketulot on ilmoitettava 

– lääkärinlausunto, joka koskee työkyvyttömyyttä, jos hakija vetoaa työkyvyttömyyteen (vain alle 60-vuotias hakija, joka vetoaa erityisiin syihin) 

– muut tarpeelliset asiakirjat, joihin hakija haluaa vedota. Taiteellista toimintaa voi selvittää CV:llä. 

– visuaalisten alojen hakijoilta toivotaan hakemuksen liitteeksi 1-5 teoskuvaa

Huom! Hakemuksia ja liitteitä ei palauteta. Pyydetyistä liitteistä riittää kopiot, älä lähetä alkuperäisiä.
Hakemus tulee toimittaa Taiteen edistämiskeskukseen viimeistään viimeisenä hakupäivänä klo 16 mennessä, osoitteeseen: Taiteen edistämiskeskus, PL 1001, 00531 Helsinki. Hakemuksen voi toimittaa myös hakuaikana Taiken aluetoimipisteisiin.

Hakemuslomakkeen voi tulostaa Taiken sivuilta: www.taike.fi tai tilata sen voi Taikesta. Lomake on saatavilla ja tilattavissa myös Taidemaalariliiton toimistosta taiteilijaeläkkeen hakuaikana 1.9.-2.10.

Yhteystiedot: Taiken asiakaspalvelu arkisin klo 10-14 puh. 02 9533 0700, asiakaspalvelu@taike.fi