Taiteen johtamisen ja yrittäjyyden perusteet Taideyliopiston avoimen yliopiston ja Helsingin Seudun kesäyliopiston yhteistyönä ensi lukuvuonna

Taideyliopiston avoin yliopisto toteuttaa ensi lukuvuonna taiteen johtamiseen ja yrittäjyyteen liittyviä opintoja yhteistyössä Helsingin seudun kesäyliopiston kanssa.

Taiteen johtamisen ja yrittäjyyden perusteet (Arts Management) -opinnot järjestetään Taideyliopiston opintovaatimusten mukaisesti yhteistyössä Sibelius-Akatemian Taidehallinnon maisteriohjelman kanssa.

Aika: 11.09.2018 – 30.04.2019
Opettaja: Vastuuopettaja: Tomas Järvinen, useita asiantuntijaluennoitsijoita
Ilmoittautuminen alkaa: 19.04.2018 00:00
Ilmoittautuminen päättyy: 04.09.2018 23:59

Tavoite ja sisältö: Esitellä käytännönläheisesti alan tutkimukseen ja parhaimpiin käytäntöihin perustuen taiteiden johtamista ja kulttuurialan yrittäjyyttä painottaen käytännön workshop-työskentelyä sekä vuorovaikutteisuutta. Kouluttajina toimivat alan ammattilaiset, jotka jakavat erikoisosaamistaan ja tietämystään.

Kohderyhmä: Kaikki taide- ja kulttuurialojen rakenteista, toimijoista ja muuttuvista olosuhteista kiinnostuneet sekä ne, jotka haluavat lisätä osaamistaan erilaisissa em. alojen hallinnointi- ja johtamistehtävissä.

Kurssimaksu: Kokonaisuusmaksu 595 €, sisältää Taideyliopiston perimän maksun 50 €. Voit valita myös yksittäisiä jaksoja. Tällöin maksetaan kesäyliopiston kurssimaksu ja Taideyliopiston perimä maksu (30 €/opintojakso), ks. maksut kunkin opintojakson kohdalla.

Opintokokonaisuuden rakenne: