Taiteen edistämiskeskus hakee johtajaa

Taiteen edistämiskeskus toimii opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalla ja sen tehtävänä on taiteen ja kulttuurin edistäminen kansallisesti ja kansainvälisesti. Taiteen edistämiskeskuksen yhteydessä on asiantuntijaelimiä taiteen edistämistä varten. Virastossa työskentelee noin sata virka- tai työsopimussuhteista henkilöä. Taiteen edistämiskeskuksesta ja sen tehtävistä säädetään Taiteen edistämiskeskuksesta annetussa laissa (657/2012).

Johtajan tehtävänä on kehittää keskuksen toimintaa sekä vastata siitä, että keskukselle kuuluvat tehtävät hoidetaan tuloksellisesti. Johtajan tehtävänä on myös järjestää keskuksen toiminta siten, että taideneuvostolla ja taidetoimikunnilla on edellytykset hoitaa laissa säädetyt taiteen edistämisen tehtävät.

Johtajan nimittää opetus- ja kulttuuriministeriö enintään viiden vuoden määräajaksi. Virka pyritään täyttämään 1.3.2018 alkaen.

Katso kelpoisuusvaatimukset ja hae tehtävää täältä.