Taideyliopiston Kuvataideakatemia hakee nykytaiteen yhteiskunnallisen toimijuuden lehtoria, haku 30.4. saakka

Taideyliopiston Kuvataideakatemia hakee nykytaiteen yhteiskunnallisen toimijuuden lehtoria viisivuotiskaudelle 1.8.2018 – 31.7.2023.

Nykytaiteen yhteiskunnallisen toimijuuden lehtorilta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, taiteellisia ja/tai tieteellisiä ansioita sekä hyvää opetustaitoa. Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon kokemus kyseisen tehtävän alalta.

Lisäksi lehtorilta edellytetään laaja-alaista perehtyneisyyttä opetusalaan. Tehtävässä vaaditaan hyvä nykytaiteen ja sen yhteiskunnallisten kontekstien tuntemus, Suomen ja kansainvälisen taidekentän ja -instituutioiden tuntemus sekä kokemusta julkisen taiteen hankkeista.

Tehtävässä toimiminen edellyttää myös kykyä laajapohjaiseen yhteistyöhön ja kiinnostusta taiteilijan ja vapaan taiteen aseman kehittämiseen.

Hakuaika päättyy 30.4.2018 klo 15.00. Hakemukset ja hakemuksen liitteet pyydetään toimittamaan yhtenä pdf-tiedostona osoitteeseen (viestin otsikoksi ’Nykytaiteen yhteiskunnallisen toimijuuden lehtori’).

Hakemuksen tulee sisältää:

  • vapaamuotoinen selvitys, josta käy ilmi hakijan näkemys tehtävän hoitamisesta ja omat vahvuudet tehtävän alalla sekä näkemys taiteilijan ja vapaan taiteen asemasta yhteiskunnassa ja sen kehityksestä
  • kirjallinen selostus toimen kannalta merkittävistä taiteellisista ja/tai tieteellisistä ja opetuksellisista ansioista
  • ansioluettelo
  • osoitus kielitaidosta.

Katso koko hakuilmoitus http://www.uniarts.fi/tyopaikat/nykytaiteen-yhteiskunnallisen-toimijuuden-lehtori