Rajatalo -ympäristötaidekokonaisuus hakee teosehdotuksia 13.3-30.4

RAJATALO – määrittelemätön ajanjakso ympäristötaidetta. 

Rajatalo kutsuu  Suomessa pysyvästi asuvia kuvataiteilijoita jättämään teosehdotuksia laaja-alaiseen ja vuosia kestävään ympäristötaiteen kokonaisuuteen, joka kasvaa, muuttuu ja muokkautuu ajan myötä. Tämä, järjestyksessään 3. haku on avoinna 13.03.-30.04.2018 ja sen myötä haetaan toteutettavaksi kolmea teosta kuluvan vuoden aikana. Valituille ilmoitetaan 15.05.2018 mennessä. Teosten toteutus aikataulut sovitaan valittujen taiteilijoiden kanssa ajalle 01.06.2018 – 30.09.2018.  

Rajatalon vuoden 2018 teema on suoja. Mikä on suoja? Mistä etsitään suojaa? Mitä kaikkea pyritään suojaamaan ja miksi? Mikä nähdään suojaamisen arvoisena tai mitä on pakko suojata? Minkälaisia keinoja käytetään suojien luomiseksi? Miten koemme suojaa tai suojattomuutta? Teemaa saa tulkita vapaasti.

Rajatalo -ympäristötaidekokonaisuus rakentuu Keuruun Ekokylän (Kivijärventie 300, 42700 Keuruu) yhteydessä sijaitsevaan asuinkäytöstä poistettuun, 1950 rakennettuun kaksikerroksiseen rapattuun puutaloon, sen pihapiiriin ja taloa ympäröivään lähimetsään (kokonaisuudessaan n. 1 ha). Teosten sijoituspaikkana voi olla talon alakerta, talon ulkopuoli, nurmipiha, piharakennukset sekä lähiympäristö, joka käsittää metsää ja metsikköä.

Teosehdotusten tulee huomioida myös aikaisemmat teokset, sisätilan osalta tilamahdollisuudet ovat rajoitetut. Yhteydenotot ja tiedustelut sähköpostitse.

Taiteilijoille ja taiteilijaryhmille myönnetään Keuruun kaupungin toimesta teoskohtainen 665€ suuruinen apuraha. Taiteilijoille korvataan yksi matka edestakaisin kotipaikan ja Keuruun Ekokylän välillä julkisen liikenteen tai polttoainekulujen mukaan. Taiteilijoille tarjotaan ruokailu Ekokylän yhteisruokalassa (aamupala, lounas, iltapala) ja yöpyminen Ekokylässä kahden hengen huoneissa. Teosten toteutuksessa kierrätys- ja luonnonmateriaalien käyttö on suositeltavaa. Materiaalirahaa teosta kohden on käytössä 100€ kuluja vastaan.

Ekokylän puolesta käytössä on rakennusmiehen, muurarin, hitsaajan,  puutarhurin ja metsurin työvälineitä, työtiloja mm. pienet metalli- ja puutyöpajat, traktori, sekä erilaista kierrätysmateriaalia ja rautaromua (*), joiden uusiokäyttöön kannustetaan. Tarvittaessa saatavilla on aputyövoimaa. Talolle tulee sähkö ja vesi.

(*) Materiaaliresurssi on kirjava; romumetallia, savea, puuta. Muutamia suurempia eriä tavaraa: mm. tiiliä, polkupyöriä, 2 kpl. henkilöautoja, kattotiiliä, porraskiviä, kerrostalon ikkunoita raameineen 160x160cm, betonisia siltarumpuja, suksia, kassakaappi, koivutukkeja, kankaita, puhelintolppia n.1,5m pätkinä. Lisäksi muuta tavaraa, kodin irtainta ja huonekaluja.

Kuvia talosta ja joistakin em. materiaaleista https://www.flickr.com/photos/149906198@N03/albums

Lisätietoa materiaaleista:

EHDOT JA RAJOITUKSET

Teoksen toteutukseen varataan paikan päällä Keuruun Ekokylällä maksimissaan seitsemän päivää. 

Talo on käsiteltävissä ulkoa ja sisältä, mutta vesikaton purkaminen tai talon ulkoseinien rikkominen ei käy koska osaa talosta käytetään vielä varastona. Piharakennuksiin ei saa tehdä pysyviä muutoksia. Pihamaata saa muokata ja metsää voi tarvittaessa raivata, mutta täysikasvuisia puita ei saa kaataa. Perusoletuksena on toimiminen ympäristöä kunnioittavalla tavalla. 

Teosten teknisen toteutuksen tulee kestää tarkoituksenmukaisesti aikaa ja sääolosuhteita.

Taiteilijat sitoutuvat siihen, että talo tullaan purkamaan uudisrakentamisen tieltä joskus tulevaisuudessa ja kaikki taideteokset puretaan samalla.  

HUOM! Hakijoiden tulee huomioida talon lahovaurio mikäli teosta tehdessä pitää työskennellä sisätiloissa. Lahovaurio levittää mikrobeja alakerran ilmatilaan. Työskentelyn aikana taloa voi tuulettaa kaiken aikaa avaamalla ovet ja ikkunat, jolloin altistus käytännössä katoaa. 

HAKEMINEN

Lähetä hakemus sähköpostilla osoitteeseen 30.4.2018 mennessä. Yksi max. 5MB tiedosto (pdf tai doc.). Viestikenttään oma nimesi ja haku2018.

Hakemuksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

  • taiteilijan yhteystiedot: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti
  • kirjallinen teossuunnitelma
  • luonnos teoksesta tai kuvanäytteitä aikaisemmista teoksista,
  • teoksen ripustuksen / pystytyksen tekninen toteutus
  • teoksen toteutukseen arviolta kuluva aika
  • mahdollinen aputyövoiman tarve
  • muut erikoistarpeet teoksen toteutusta varten.

Rajatalo toteutetaan Keuruun Ekokylä ry.n , Keuruun kaupungin ja Taiteen edistämiskeskuksen yhteistyönä.

Rajatalo facebook: https://www.facebook.com/rajatalo217/

Rajatalo projektisivu: http://www.taike.fi/fi/projektit/-/project/viewProject/324

Tiedustelut: 

Sami Ala, Ekokylän yhteyshenkilö, tutustumiskäynnit ja lisätietoa materiaaleista 

Lisätietoa ekokylästä: http://www.keuruunekokyla.fi/fi/esittely.html