KulturÖsterbotten utlyser ett illustratöruppdrag inom projekt, ansökan lämnas in senast den 24.8.

KulturÖsterbotten /SÖFUK skn utlyser ett illustratöruppdrag inom projekt (1.10.2018-31.1.2019) Vandring i medeltidens Österbotten

1. Projektbeskrivning, bakgrund

KulturÖsterbotten är en enhet inom samkommunen Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur.

KulturÖsterbotten startade i maj 2018 projektet Vandring genom medeltidens Österbotten med syfte att framställa filmer som informerar om medeltiden i Österbotten. Projektet finansieras av Leadermedel genom NTM-centralen och Aktion Österbotten samt av Svenska kulturfonden m.fl. Projektet är planerat som ett tvåårigt projekt och leds av en projektplanerare.

Projektledaren tillsammans med teknisk expertis utarbetar manus till korta filmer som berättar om medeltiden i Österbotten. Filmerna kommer att sammanställas av tal, illustrationer, ljudeffekter och musik. Filmerna ska belysa medeltiden ur olika synvinklar och berätta om både händelser, fenomen och människor. De kommer att vara faktabaserade, men kan också innehålla inslag av medeltida sägner. Varje film planeras bli ca fem minuter lång. Initialt planeras tio filmer. De färdiga filmerna med ljud och bild publiceras på projektägarens hemsida, och därtill på Youtube för att vara tillgängliga för alla intresserade.

2. Uppdragsbeskrivning

För uppdraget att framställa digitala illustrationer till filmerna som framställs inom projekt Vandring genom medeltidens Österbotten söker KulturÖsterbotten en konstnär för anställning 50 % av byråarbetstid för perioden oktober 2018-januari 2019.

Uppdraget är att utarbeta illustrationer till filmer om medeltiden i Österbotten, enligt uppdrag av arbetsgivaren, projektplanerare och tekniskt ansvariga.

De illustrationer som framställs för filmerna kommer troligen också att användas för andra ändamål, för marknadsföring av filmerna, i en enkel ambulerande utställning, i en väggkalender mm.

För att få illustrationer som fyller de tekniskt ansvarigas krav bör följande beaktas i illustrationerna:

 •  Digitala illustrationer produceras som time lapse av de enskilda penseldragen under det att illustrationen eller enskilda objekt utformas.
 •  Lämpliga applikationer som kan användas är Procreate, Adobe sketch eller motsvarande applikation med möjlighet till video export.
 •  Upplösningen bör vara 1920*1080 eller högre

3. Kompetenskrav och anställningsvillkor

 •  Den vi anställer bör ha professionell konstutbildning och erfarenhet av illustratörsuppdrag
 • Då projektets arbetsspråk är svenska bör den vi anställer har goda muntliga och skriftliga färdigheter i svenska språket
 • Den vi anställer förutsätts arbeta i egna utrymmen, och ha möjlighet att regelbundet delta i samarbetsmöten i Vasa eller på motsvarande sätt delta per Skype
 • Uppdraget förutsätter en god samarbetsförmåga, då illustrationerna bör utarbetas i nära anknytning till manusarbetet.På basen av arbetsprov och ansökan med CV väljs en person för anställning 50 % av byråarbetstid för perioden 1.10.2018-31.1.2019. Val av illustratör förrättas av kulturchefen i samråd med projektplanerare och de tekniskt ansvariga.

  Lönen för illustratören är 50 % av en uppgiftsrelaterad månadslön 2.300 €/mån.

  Genom att illustrationerna framställs under en anställningsperiod med lön från uppdragsgivaren tillfaller användningsrättigheterna för illustrationen samkommunen SÖFUK.

4. Ansökan

De som önskar komma i åtanke för uppdraget ombeds lämna in

– en fritt formulerad arbetsansökan inklusive CV.
– max fem bilder från tidigare uppdrag
– förslag till illustration om medeltiden utgående från en given berättelse – se nedan

Ansökan lämnas in senast den 24.8.2018 till SÖFUK genom ansökningsportalen https://ansokan.sofuk.fi/
Ansökningskod KÖ240818

Till ansökan kan bilagor upp till 20 Mb bifogas. Större filer kan sändas som länk till molntjänst eller videon på nätet.

Undantagsvis kan motsvarande ansökan med filer sändas per post till Ann-Maj Björkell-Holm/KulturÖsterbotten
Rådhusgatan 23
65100 VASA.

I ansökan ska ingå ett eller flera förslag till illustrationer utgående från denna berättelse:

En av de äldsta upptecknade berättelserna från Österbotten är en mirakelberättelse från ”Karlaby socken” på 1370-talet. Den handlar om den sjuåriga flickan Helena, som gick vilse i skogen och var försvunnen i tio dagar. Rovdjuren lurade runt knutarna och familjen och byborna var utom sig av oro. Hennes förtvivlade far Lars bad då till heliga Birgitta om att flickan skulle hittas, och lovade att han skulle vallfärda till Vadstena ifall hon skulle återfinnas levande. Nästa dag återfanns Helena oskadd, hon hade följt en vallko som förirrat sig från sin flock och kom tryggt hem. Ett mirakel hade skett!

Fadern Lars Torisson höll sitt löfte till Birgitta. Han och två grannar, som också kunde vittna om händelsen, begav sig tillsammans med Helena på den mödosamma färden till Vadstena. Det handlade om en verkligt lång resa: sammanlagt en närmare 1800 km lång segelfärd över Bottenviken, och en 500 km lång fotvandring längs pilgrimsleden från Stockholm till Vadstena. Fotvandringen beräknas sommartid ha tagit totalt ca sex veckor i anspråk, seglatsen i gott väder ca två veckor. Följets pilgrimsfärd räckte alltså åtminstone två månader. Tack vare skrivare i Vadstena kom berättelsen att upptecknas och vi har den på pränt än idag. Den text som bevarats har översatts till latin omkring år 1391 och uppgjorts i Vatikanen, varifrån den ”vandrat” tillbaka till Sverige.

Berättelsen innehåller hopp och förtvivlan, tacksamhet och strävsamhet. Vi kan höra seglen smattra på skutan över havet, vi kan känna hur de ömma fötterna vandrar längs stigarna mot Vadstena.

Välj någon del av berättelsen och skildra den i bild! Bilden/bilderna behöver inte vara tekniskt färdig. Det räcker med ett utkast som fångar stämning, gestalter och/eller miljöer.

Inspiration och mer information om medeltiden kan hämtas från KulturÖsterbottens material från tidigare projekt om medeltiden i Österbotten se www.kulturosterbotten.fi projekt Medeltid i samtid.

På frågor om uppdraget svarar kulturchef Ann-Maj Björkell-Holm tfn 044-7503150.