Kulttuuria kaikille -palvelu hakee moninaisuuskouluttajaa

Kulttuuria kaikille -palvelu hakee moninaisuuskouluttajaa 15.11.2017–14.1.2019 väliseksi ajaksi. Tehtävä on määräaikainen ja kokopäiväinen (100 %). Tehtävässä noudatetaan kolmen kuukauden koeaikaa. Moninaisuuskouluttaja osallistuu Kulttuuria kaikille -palvelun koordinoiman Avaus. Toimijaksi suomalaisella taide- ja kulttuurikentällä -hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen.

Hanke Avaus. Toimijaksi suomalaisella taide- ja kulttuurikentällä toteutetaan yhteistyössä Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen ja Suomen kansainvälisten taiteilijoiden keskus – International Artists’ Center Finland Association ry:n kanssa. Hankkeen tavoitteena on suunnitella toimintamalleja, jotka tukisivat entistä paremmin kulttuuri- ja taidealalla toimivien turvapaikanhakijoiden ja siirtolaisten inkluusiota taide- ja kulttuurikentällä. Hankkeen tavoitteena on lisäksi kehittää Kulttuuria kaikille -palvelulle luovia ja osallistavia koulutuspaketteja, joiden avulla voidaan tehdä näkyväksi integraation esteitä ja edistää integraation toteutumista taide- ja kulttuurikentällä.

Moninaisuuskouluttaja toimii osana Kulttuuria kaikille -palvelun henkilöstöä ja työskentelee hankkeen sisäisen työnjaon mukaisesti erilaisissa tehtävissä. Tehtäviin kuuluu mm. valittujen taideinstituutioiden toiminnan tarkastelu job shadow -menetelmän avulla ja koulutuspakettien suunnittelu ja toteuttaminen havaintojen pohjalta, viestinnän suunnittelua ja toteuttamista sekä työpaja- ja seminaarijärjestelyjä. Moninaisuuskouluttaja osallistuu myös asiantuntijana Cuporessa toteutettavaan tutkimuksen ohjausryhmään.

Tehtävä edellyttää soveltuvaa korkeakoulututkintoa, kokemusta kouluttamisesta ja koulutusten suunnittelusta sekä siirtolaisasioiden, kulttuurisen moninaisuuden sekä taide – ja kulttuurialan tuntemusta. Oma kokemus kulttuurisesta moninaisuudesta katsotaan eduksi. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, aloitekykyä, kykyä itsenäiseen ja järjestelmälliseen työskentelyyn sekä kokemusta kouluttamisesta, koulutusten suunnittelusta, viestinnästä ja projektinhallinnasta.

Hakijalta edellytetään erinomaista joko suomen tai englannin kielen taitoa. Suomen tai ruotsin kielitaito katsotaan eduksi.

Tehtävän palkka on 2600 euroa/kk. Vapaamuotoiset hakemukset ja CV lähetetään sähköisesti 24.10.2017 klo 16 mennessä osoitteeseen rekrytointi(a)cultureforall.fi. Työpaikkahaastattelut järjestetään viikolla 45. Valinnasta ilmoitetaan viikolla 45. Työ alkaa maanantaina 15.11.2017 tai sopimuksen mukaan.

Lisätietoja antaa Kulttuuria kaikille -palvelun toiminnanjohtaja Rita Paqvalén 11.–12.11. klo 9-11 välisenä aikana, puh. 040 674 3528.

Työtilat sijaitsevat Kaapelitehtaalla os. Tallberginkatu 1, Helsinki. Tietoa toimiston saavutettavuudesta.

Tietoa Kulttuuria kaikille -palvelusta

Kulttuuria kaikille -palvelu toimii valtakunnallisesti taiteen ja kulttuurin alalla. Sen tehtävänä on tarjota tietoa ja tukea kulttuuritoimijoille saavutettavuuden ja moninaisuuden kysymyksissä. Kulttuuria kaikille -palvelun taustalla on Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry. Kulttuuria kaikille -palvelua tukee opetus- ja kulttuuriministeriö. www.kulttuuriakaikille.fi

IN ENGLISH

 

Culture for All seeks a DIVERSITY EDUCATOR

Culture for All Service is recruiting a full time Diversity Educator for a temporary position 15.11.2017–14.1.2019.

The Diversity Educator participates in the planning and implementation of the project “Opening. Becoming an agent on the field of arts and culture in Finland” (Avaus. Toimijaksi suomalaisella taide- ja kulttuurikentällä). The project is coordinated by Culture for All and realized together with Cupore – Center for Cultural Policy Research and International Artists’ Center Finland Association ry. The aim of the project is to plan action models, which would better support the inclusion of migrants with an art or culture worker background into the art and culture field in Finland. The project will also produce creative and engaging training packages, which make visible the thresholds of integration and thus enable integration within the arts and culture field.

The Diversity Educator works with different assignments as a part of the project team and as a part of the Culture for All Service team. The tasks of the position are e.g. to analyze the routines of different art institutions through a job shadowing method and to plan and implement custom made training programs for them based on the observations, to plan and realize communications as well as seminars and workshops. The Diversity Educator also takes part as an advisor in the research group of Cupore.

The job requires a suitable university or college degree, experience of teaching and of planning training programs/ courses, knowledge of cultural diversity and migrant issues as well as of the arts and culture field. Personal experience of cultural diversity is read as an asset.

The successful management of the assignment demands excellent cooperation and interaction skills, resourcefulness, abilities for independent and structured work, as well as experience of communication and project management.

The job requires language fluency in either Finnish or English.  Knowledge of either Finnish or Swedish is seen as an asset.

The wage is 2600 euro/ month. DL for job applications is 24.10.2017 at 4 pm. Informal job applications including a CV are sent to the email address rekrytointi(a)cultureforall.fi. Possible job interviews will be arranged week 45. We will inform about the selection the same week. Work starts on Mon 15.11.2017 or according to a separate agreement at the latest in December.

More information: is given by Rita Paqvalén, the Executive Director of Culture for All, on 11th or 12th October between 9-11 am at 040–674 3528.

The workplace is at the Cable Factory in Helsinki (Tallberginkatu 1). Information about the office’s accessibility here (in Finnish).

 

Information on Culture for All Service

Culture for All is an organization within the field of arts and culture. It offers information and tools for workers in the cultural field nationwide to improve accessibility and knowledge of diversity. The organization is run by the association For culture on equal terms ry (Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry). Culture for All is supported by the Ministry of education and culture. www.kulttuuriakaikille.fi