Helsingin työväenopisto hakee taideaineiden yksikköön suunnittelijaopettajaa, haku 23.10. saakka

Työavain 5-1217-17
Vakinainen työsuhde alkaen 01.12.2017
Hakuaika päättyy 23.10.2017 kello 16:00
Työväenopisto , Metsäpurontie 4 00630 Helsinki
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Lukio- ja ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö / Vapaa sivistystyö
Opetusala

Tehtävän kuvaus: Helsingin työväenopisto hakee taideaineiden yksikköön suunnittelijaopettajaa. Tehtävänä on suunnitella opetusta monialaisesti sekä ilmiölähtöisesti. Tehtävään kuuluu myös osallisuuden edistäminen työväenopiston opetuksessa ja toiminnassa. Näitä näkökulmia on tarkoitus edistää kaikkien oppiaineiden opetuksessa. Työpisteenä on pääsääntöisesti Maunula-talo, jossa asukkaiden osallisuus näkyy toiminnassa erityisen paljon. Omaa opetusta tehtävään sisältyy 200 tuntia ja suunnitteluvastuuta yhteistyössä muiden oppiaineiden kanssa.

Tehtävä alkaa 1.12.2017 tai sopimuksen mukaan.
Kelpoisuusehto: Opiston opetushenkilöstön pätevyydestä on säädetty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (14.12.1998/986, 18 §): ”Vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitetuksi opettajaksi on kelpoinen henkilö, jolla on soveltuva korkeakoulututkinto sekä vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset opettajan pedagogiset opinnot.”

Luemme eduksi: laaja-alaisen taidealan tuntemisen. Toivomme, että hakijalla on kokemusta ilmiöpohjaisesta opetuksesta sekä osallisuuteen perustuvasta toiminnasta. Arvostamme aikuisopetuksen, erityisesti vapaan sivistystyön tuntemusta sekä kokemusta tapahtumien tuottamisesta.

Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Tehtäväkohtainen palkka: 2539,42 – 2804,21
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa:
rehtori Taina Saarinen
09 310 88501

koulutuspäällikkö Satu Luomajoki
09 310 88656

Hae paikkaa täältä