AVEKin CreMA-määräraha haettavana 1.10. saakka

CreMA-määrärahan haku käynnistyi – erityisteemana kaupunkikehittäminen

AVEKin jakamaa CreMA-määrärahaa jaetaan vuonna 2018 enintään 280 000 €. Tavoitteena on käynnistää n. 20–30 luovien alojen ja muiden alojen monialaista pilottihanketta ja näin edistää uusien tuotteiden, palveluiden tai toimintamallien syntymistä. Haku on auki 1.10.2018 saakka.

CreMA on joustava määräraha, joka on tarkoitettu luovien alojen ja muiden toimialojen osaamisen yhdistämiseen sekä yhteistyön ja liiketoimintamallien kehittämiseen. AVEK jakaa CreMA-avustuksia opetus- ja kulttuuriministeriön sille osoittamasta määrärahasta luovan alan yritysten monialaiseen tuotekehitysyhteistyöhön.

Vuoden 2018 CreMA-haun erityisteemana kaupunkikehittäminen
Vuoden 2018 CreMA-haussa painotetaan kaupunkikehittämistä. Luovan alan osaajat halutaan mukaan yritysten ja kaupunkien innovaatio- ja palvelutoimintaan. Luovan alan osaaminen voi olla merkittävällä tavalla mukana kaupunkien kehittämisessä tuottamalla kaupallisia palveluita julkiselle sektorille ja yrityksille.

Rahoitettavien hankkeiden tavoitteena on tuottaa kaupunkien ja yritysten sekä asukkaiden tarpeisiin uusia tuotteita ja palveluita. Yritysten liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta hankkeissa luovien alojen osaamista siirtyy muille toimialoille ja muiden alojen osaamista luoville aloille. Kaupunkikehittämisen teema tarjoaa luovan alan yrittäjille mahdollisuuksia luoda pitkäkestoisia, laajoja kumppanuuksia ja liiketoimintamahdollisuuksia. Muiden alojen näkökulmasta rahoitus mahdollistaa luovan osaamisen hyödyntämisen liiketoiminnan kehittämisessä.

Hakijoita rohkaistaan luomaan verkostoja siten, että yhdessä hankkeessa voi hakijana olla useampi luovan alan yritys edistäen uusien kumppanuuksien ja ekosysteemien syntymistä ja monialaisia liiketoimintaympäristöjä. Myös muilta aloilta mukana voi olla yritysverkosto.

Vuoden teeman lisäksi voidaan hyväksyä myös muita aiheita käsitteleviä hakemuksia.

Lisätietoa nettisivuiltamme:

http://www.kopiosto.fi/avek/ajankohtaista/ajankohtaista_arkisto/2018/fi_FI/crema_maararahan_haku_kaynnistyi_erityisteemana_kaupunkikehittaminen/