Kuvataidekilpailujen järjestäminen

Suomen Taiteilijaseura on hyväksynyt oheiset säännöt taidekilpailuja varten.

Sääntöjen noudattaminen on edellytys sille, että Suomen Taiteilijaseuran jäsenjärjestöjen jäsenet voivat ottaa osaa kilpailuun tai toimia sen palkintolautakunnan jäsenenä. Säännöissä tarkoitettu kilpailu on kyseessä silloin kun kahdelta tai useammalta taiteilijalta pyydetään samanaikaisesti ehdotusta samasta kuvataiteellisesta suunnittelukohteesta.

Lisätietoja ja neuvontaa kuvataidekilpailujen järjestämisessä antaa Suomen Taiteilijaseuran kilpailuasiamies, Suomen Kuvanveistäjäliiton vs.toiminnanjohtaja Tiina Veräjänkorva, tiina.verajankorva(at)artists.fi,
puh. (09) 6216 339