Suomen Taiteilijaseura - 150 vuotta kuvataiteen puolesta

Suomen Taiteilijaseura on kuvataiteen vaikuttaja- ja asiantuntijajärjestö, joka edustaa yli 3 000 ammattitaiteilijaa. Uskomme taiteen itseisarvoon ja merkitykseen yhteiskunnassa.

Suomen Taiteilijaseura tekee peräänantamatonta työtä hyvinvoivan kuvataiteen ja taiteilijakunnan eteen. Perimmäisenä tehtävänä on valvoa ja edistää kuvataiteilijoiden asemaa, työllistymistä ja työn tekemisen edellytyksiä sekä vahvistaa taiteen merkitystä.

Kuvataiteilijoita yhdistävänä toimijana tarjoamme ajankohtaista tietoa alasta ja kehitämme kuvataidekentän käytäntöjä sekä rakenteita. Jäsenjärjestöinä ovat keskeiset kuvataiteilijoiden liitot.

Järjestämme vuosittain nykytaiteen näyttelyitä Suomessa ja ulkomailla. Kotimaisista näyttelyistä tunnetuimmat ovat Taiteilijat- ja Nuoret -näyttelyt.
Julkaisemme kuvataiteilijoiden ammattijulkaisua, verkkojulkaisu Taiteilija-lehteä.

Suomen Taiteilijaseura toimii aktiivisena asiantuntijavaikuttajana ja edunvalvojana, joka vaikuttaa kuvataidetta koskevaan kulttuuripolitiikkaan ja lainsäädäntöön. Tarjoamme vankkaa ja luotettavaa tietoa niin suurelle yleisölle kuin päättäjille antamalla ajankohtaisia lausuntoja sekä osallistumalla kuvataidetta koskeviin tutkimushankkeisiin.

Verkkomatrikkeli on kattava suomalaisten ammattikuvataiteilijoiden luettelo, joka tarjoaa tietoa ja kontakteja sekä kuvataiteen kentälle että taiteen tilaajille.

Olemme arvostettu keskustelukumppani, jonka näkemyksiä kuunnellaan. Suomen Taiteilijaseura on kaikkien kuvataiteilijoiden sekä kuvataiteen äänitorvi!

Visio

Suomen Taiteilijaseura on kuvataiteilijoita yhdistävä toimija, jonka tavoitteena on hyvinvoiva kuvataiteilijakunta. Suomen Taiteilijaseura toimii kuvataiteen keulakuvana ja vaikuttajana muuttuvassa toimintaympäristössä.

Arvot

Avoimuus
Moniarvoisuus
Asiantuntijuus

Taiteen itseisarvon ja taiteilijan työn kunnioittaminen on peruslähtökohta, joka ohjaa kaikkea toimintaamme.