Virheellisestä työttömyysturvapäätöksestä kannattaa valittaa – STS auttaa taiteilijoita ja kerää tietoa päätöksistä

Suomen Taiteilijaseuran tietoon on loppuvuonna 2016 tullut useita tapauksia, jossa TE-toimistojen viranomaiset ovat evänneet taiteilijalta työttömyysturvan työ- ja elinkeinoministeriön antamien ohjeiden vastaisesti. Ongelmat koskevat omassa työssä työllistymisen päättymisen määrittelyä ja ammattitaidon ylläpitämistä.

Taiteilijalta on esimerksi evätty työttömyysturva, koska hänet on määritelty päätoimiseksi yrittäjäksi yritystoiminnan rekistereihin kuulumisen takia. Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeen mukaan taiteilija kuitenkin voi pysyä yritystoiminnan rekistereissä myös työttömäksi ilmoittautuessaan, koska se voi edistää taiteilijan työllistymistä jatkossa.

STS muistuttaa, että virheellisestä työttömyysturvapäätöksestä kannattaa valittaa. STS:n lakimies, varatuomari Anna Kuusi neuvoo  STS:n jäsenjärjestöihin kuuluvia taiteilijoita työttömyysturvakysymyksissä. Tärkeää on, että taiteilija reagoi virheelliseen päätökseen heti sen saatuaan.

Valitusaika on 30 päivää. Valitusajan alkaminen lasketaan siitä, kun hakija saa tiedon työttömyyskassalta tai Kelalta. Valitus tehdään työttömyysturvan muutoksenhakulautakuntaan, joka pyytää tapauksesta lausunnon sekä TE-toimistolta että työttömyyskassalta tai Kelalta. Valituksen hakijalta pyydetään myös lausunto.

Valituksen käsitteleminen kestää muutoksenhakulautakunnassa keskimäärin puoli vuotta. Lakimies Anna Kuusi muistuttaa, että vaikka valituksen tekeminen on taiteilijalle työläs ja taloudellisesti raskas prosessi, ilman sitä työttömyysturvapäätöstä ei voida muuttaa. Useita virheellisiä päätöksiä on saatu kumottua Kuusen avustuksella, ja taiteilija on lopulta saanut hänelle kuuluvan työttömyysturvan.

STS kerää tilanteen kartoittamiseksi tietoa tapauksista, joissa taiteilijan työttömyysturva on evätty työttömyysturvalain tai sen tulkitsemiseksi laaditun ohjeen vastaisesti. Toivomme yhteydenottoja myös tapauksissa, joissa valitusaika on jo umpeutunut. Kehotamme taiteilijoita ottamaan lakimieheen yhteyttä aina, kun on syytä epäillä työttömyysturvapäätöksen oikeellisuutta.

Suomen Taiteilijaseuran lakimies Anna Kuusen tavoittaa neuvonta-asioissa puhelimitse keskiviikkoisin klo 10-13, p. 050 434 4280 ja sähköpostitse anna.kuusi (at)artists.fi.

Taiteilijan työttömyysturvasta on runsaasti tietoa Kuinka elää kuvataiteella -sivuillamme.