Suomen Taiteilijaseuran taidekilpailujen säännöt palvelevat sekä taiteilijan että tilaajan etua

Suomen Taiteilijaseura (STS) muistuttaa sääntöjen tärkeydestä taidekilpailuissa. STS:aan ja sen jäsenliittoihin on tullut yhteydenottoja liittyen Suomen Rahapajan Itsenäisyyden vuosikymmenet -juhlarahasarjaan. Asetus juhlarahojen julkaisemisesta on kumottu, eikä rahoja laskettu liikenteeseen.

STS korostaa, että juhlarahojen tilaamismenettelyssä ei käytetty seuran taidekilpailujen sääntöjä. Näin ollen seuran nimeämiä taiteilijoita ei myöskään ollut päättämässä juhlarahoista. STS pitää tapausta valitettavana.

Seuralla on jo lähes sadan vuoden ajan ollut taidekilpailujen säännöt, joiden tavoitteena on taata sekä korkea taiteellinen laatu että taiteilijoiden tasapuolinen kohtelu kilpailussa. Säännöt palvelevat sekä taiteilijan että taidekilpailun järjestäjän etua. Taidekilpailun järjestäminen on suositeltavaa aina, kun suunnittelukohteeseen haetaan uusia, luovia ideoita.

Taidekilpailu voidaan järjestää joko kutsukilpailuna tai yleisenä kilpailuna. Kilpailumuodon valinnassa painavat käytettävissä oleva budjetti ja kilpailulle asetetut vaatimukset. Kutsukilpailu on käytännöllinen tapa pienemmissä hankkeissa; laajemmissa ja vaativimmissa hankinnoissa on yleisen kilpailun järjestäminen suositeltavampaa. Julkisuusarvo vaikuttaa siihen mikä kilpailumuoto valitaan. Jos hankkeelle halutaan runsaasti julkisuutta, tuo yleinen kilpailu sitä mukanaan aina enemmän kuin kutsukilpailu tai suora tilaus.

STS:n sääntöjen käyttäminen on osoitus ammattimaisuudesta ja korkeasta taiteellisesta laadusta, mistä yhtenä takuuna on taiteilijajärjestöjen nimeämien taiteilijoiden jäsenyys palkintolautakunnassa. Yleisessä kilpailussa on palkintolautakuntaan valittava vähintään kolme taiteilijajäsentä, kutsukilpailussa kaksi. Taiteilijajäsenten tulee olla Suomen Taiteilijaseuran jäsenjärjestö­jen varsinaisia jäseniä.

STS ei suosittele jäsenjärjestöjen taiteilijoille osallistumista muihin kuin Suomen Taiteilijaseuran hyväksymiin kilpailuihin eikä toimimista muiden kuin Suomen Taiteilijaseuran hyväksymien kilpailujen palkintolautakunnan jäsenenä.

STS:n kilpailuasiamies palvelee taidekilpailun järjestäjää. Sääntöjen ja niihin liittyvän kilpailupalvelun käyttäminen tarjoaa kilpailun järjestäjälle valmiin paketin, mikä säästää järjestäjän aikaa ja lisää myös kilpailun näkyvyyttä. Kilpailuasiamies auttaa kilpailun järjestämisestä löytämään sopivan kilpailumuodon niin suuriin kuin pieniinkin hankkeisiin.

STS on julkaissut runsaasti käytännöllistä materiaalia taidekilpailuista. Tutustu oppaisiin ja esitteisiin sivuillamme:

Taidekilpailun järjestäjän opas

Taiteilijan opas kuvataidekilpailuun

Taidekilpailujen säännöt

Taidekilpailun järjestäminen: mitä, miksi, miten milloin?