Suomen Taiteilijaseuran kuntavaalivetoomus: Kolme keinoa edistää kuvataidetta kunnissa

Sote- ja maakuntauudistus mullistavat kuntien tehtäviä monin tavoin. Taiteen ja kulttuurin edistäminen pysyy kuntien tärkeänä tehtävänä myös tulevaisuudessa. Siksi juuri kuntavaalit 2017 ovat oikea aika edistää kuvataidetta kunnissa.

Kuvataide ja sen tukeminen antavat kunnalle monta merkittävää etua: julkiset teokset luovat ja tukevat kunnan omaa identiteettiä, taidemuseot ja galleriat houkuttelevat niin kuntalaisia kuin matkailijoita ja kuvataiteilijat tuovat kuntaan luovuutta sekä elinvoimaa.

Suomen Taiteilijaseuran kuntavaalivetoomuksessa 2017 on kolme keinoa edistää kuvataidetta kunnassa:

 

 

Miksi tilata kuntaan julkista taidetta?

Julkisella taiteella on suomalaisten vankka tuki. Suomen Taiteilijaseuran kyselytutkimuksen (TNS Gallup 2016) mukaan peräti 75 % suomalaisista haluaa nähdä taideteoksia arkisissa ympäristöissään. 67 % on sitä mieltä, että taide nostaa alueen arvoa. Lue koko tutkimus täältä.

Taide on oivallinen tapa osoittaa, että päättäjät arvostavat yhteistä ympäristöä. Taideteokset luovat alueelle yhteisiä kohtaamispaikkoja ja rakentavat kunnan visuaalista identiteettiä. Julkinen taide on erittäin saavutettavaa. Esimerkiksi ulkoteokset, kuten veistokset ja seinämaalaukset, ovat kaikkien nähtävissä ympäri vuorokauden, eikä pääsylippuja peritä.

Miten tilata julkista taidetta?

Kunta voi tehdä päätöksen prosenttiperiaatteeseen sitoutumisesta. Silloin rakennushankkeissa noin prosentti budjetista käytetään taiteen tilaamiseen. Taidetta voi tilata myös muilla tavoilla: taideohjelma tai taidekaava on hyvä tapa määritellä, mihin ja millaista taidetta kunnan alueelle hankitaan. Kaavoituksessa rakennuttajat voi velvoittaa taiteen hankkimiseen jo rakennushankkeen alusta alkaen. Suomessa suosiotaan kasvattavat kokonaiset taidekaupunginosat, joissa taide kuuluu oleellisesti alueen identiteettiin. Toki kunta voi hankkia myös yksittäisen teoksen aluetta elävöittämään. Lue lisää taiteen hankkimisen malleista prosenttiperiaate.fi-sivustolta.

Miksi tukea taidemuseoita ja gallerioita?

Taidemuseot ja galleriat antavat kuntalaisille elämyksiä, galleriat vieläpä ilmaiseksi. Taidemuseoiden ja gallerioiden vetovoima vahvistaa myös alueen majoitus- ja ravintola-alan työllisyyttä. Monissa Suomen kunnissa paikallinen taiteilijaseura on ainoa taho, joka järjestää kuvataidenäyttelyitä kuntalaisten nähtäväksi.

Miten tukea taidemuseoita ja gallerioita?

Museoihin kannattaa panostaa, eikä niiden määrärahoista pidä tinkiä. Tärkeä tukimuoto ovat avustukset paikallisille taiteilijaseuroille, sillä niiden toiminta on lähitaidetta parhaimmillaan. Kunta voi tukea gallerioita tarjoamalla niille edullisia tai tuettuja vuokratiloja.

Miksi tarjota taiteilijoille työtiloja ja apurahoja?

Elävä taiteilija luo elävää taidetta. Taiteilijoiden toiminta tuo kuntaan monesti kaivattua elinvoimaa ja luovaa pöhinää. Taiteilijat ovat koulutettuja oman alansa asiantuntijoita, joiden osaamista kannattaa hyödyntää monialaisissa työyhteisöissä, kuten sote-sektorilla. Suomessa on pitkät perinteet esimerkiksi sairaaloiden taideohjelmista, jotka luovat parempaa ympäristöä niin potilaille, omaisille kuin sairaalan työntekijöille.

Miten edistää taiteilijoiden työtiloja ja apurahoja?

Kunta voi tarjota taiteilijoille ja taiteilijayhteisöille edullisia tai tuettuja työtiloja. Tyhjät tilat tulevat hyötykäyttöön, kun ne täyttää taiteella. Kunta voi edistää taiteilijoiden ja kulttuurin keskittymien syntymistä. Kunta voi myös jakaa omia taiteilija-apurahoja.