Päivitimme näyttelysopimusmallia välityspalkkion osalta

Olemme päivittäneet sivuillamme tammikuussa 2018 julkaistua näyttelysopimusmallia. Muutimme yhtä välityspalkkion perimiseen liittyvää yksityiskohtaa niin, että sopimus on nyt selkeämpi ja yksiselitteisempi molempien sopijaosapuolten kannalta.

Julkaisimme sivuillamme uuden tietopaketin kuvataiteesta

Mitä kuvataide on? Ketkä sitä tekevät ja mitä toimijoita työskentelee kuvataiteen kentällä? Millaisia tilastoja ja tutkimuksia kuvataiteesta on olemassa?

Uusi tietopakettimme vastaa keskeisiin kuvataiteeseen liittyviin kysymyksiin.