STS:n kyselytutkimus: Julkista taidetta arvostetaan eniten Oulussa ja pääkaupunkiseudulla

75 prosenttia suomalaisista haluaa taidetta arkeensa. Kannatus on kasvanut kahdessa vuodessa, sillä edellisessä vastaavassa kyselytutkimuksessa 2014 julkista taidetta halusi arkisiin ympäristöihinsä 70 prosenttia vastaajista. Suomen kymmenestä suurimmasta kaupungista Oulun ja pääkaupunkiseudun asukkaat arvostavat eniten julkista taidetta. Tiedot käyvät ilmi Suomen Taiteilijaseuran TNS Gallupilta tilaamasta kyselytutkimuksesta, johon vastasi 1 495 suomalaista.

STS:n residenssikysely: Kaupunkiresidenssit kiinnostavat kuvataiteilijoita

Suomen Taiteilijaseura selvitti loppusyksyllä 2015 kuvataiteilijoiden näkemyksiä ja toiveita kansainvälisistä residensseistä. Kyselyn mukaan taiteilijoita kiinnostavat residenssi sekä suurkaupungeissa että pienissä ja keskisuurissa kaupungeissa. Kohteista kiinnostavimpia ovat Kaukoitä, Yhdysvallat ja Kanada sekä Etelä- ja Keski-Eurooppa. Selkeä enemmistö haluaisi ottaa residenssiin mukaan myös puolison ja/tai lapset.