Sovella taidetta, muotoile menetelmiä -työpaja Turussa 30.11.

Sovella taidetta, muotoile menetelmiä -työpaja 30.11.2017 klo 10.00 – 14.00 osoitteessa Linnankatu 54-60, 20100 Turku.

Kehitämme ryhminä taidetta soveltavia käytännön menetelmä- ja työkaluesimerkkejä erilaisiin konteksteihin. Käynnistämme työskentelyn asiakaslähtöisestä ajattelusta ja etenemme ideointiin ja menetelmällistämiseen taiteilijan omaa osaamista ja intohimoja hyödyntäen. Työskentelymuoto on konkreettista ja keskustelevaa.

Työpajan rakenne on prosessimainen, eli nostamme havaintoja, esimerkkejä, kysymyksiä ja sivujuonia esiin työskentelyn lomassa. Puramme työskentelyn kollektiivisesti reflektoiden, osana yhteistä oppimista ja tiedon syventämistä. Työskentelymuoto sopii sekä aloitteleville taiteen soveltajille että konkareille. 

Työpajan vetäjänä toimii Eili Ikonen.

Työpajaan mahtuu 20 osalllistujaa. Osallistujat otetaan sisään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittaudu tästä.

Työpaja on osa ESR-rahoitteista  TaideART-hanketta , ja on osallistujilleen maksuton.

Lisätietoa:

Ismo Luukkonen ja Saija-Riikka Louhelainen

Turun AMK:n sivut.