Night Schoolers -ryhmän kutsu yleiskokoukseen – keskustelun aiheena on taidealan palkaton ja huonopalkkainen työ

Kaikkien alojen taiteilijat, kuraattorit, tuottajat, näyttelyvahdit, oppaat, teknikot, kriitikot, huoltohenkilöt, ja kategorioiden väliin putoajat – erityisesti te, jotka kamppailette elantonne kokoonsaamiseksi osa-aikatöillä ja itsennetyöllistäjinä.

Tämä on kutsu yleiskokoukseen. Kokoonnumme keskustelemaan taidealan palkattomasta ja huonopalkkaisesta työstä ja mahdollisista minimipalkkavaatimuksista. Yleiskokous on 16 joulukuuta 2017 klo 10:00 – 19:00 Ilokiven ruokalan salissa Jyväskylässä.

Yleiskokouksen pyrkimyksenä on ilmaistyön monimuotoisuuden hahmottaminen ja mielikuvien luominen keinoiksi vastustaa epäselviä, ilmaisia ja talkootyön tuotantomuotoja. Kokoontumisen tavoitteena on raportti, johon mahdolliset vaatimukset ja ratkaisut oikeudenmukaisempaan työkulttuuriin ovat kirjattuina. Raporttia työstetään kokouksen jälkeen yhteisesti sovituin keinoin. Raportti on tarkoitettu taiteilijoille tueksi ja viitteeksi epäselvissä palkkakysymyksissä. Toinen yleiskokouksen mahdollinen tavoite on maanlaajuisen verkoston luominen tulevissa taiteellisen työn kysymyksiä koskevissa yhteistyöhankkeissa.

Yleiskokouksen alullepanija on Night Schoolers -ryhmä, mutta emme tunne omistajuutta kokouksen tulokseen. Kokouksen tulokset ovat kollektiivista omaisuutta kaikkien osallistuneiden kesken, ja vielä laajemmin, kaikkien kanssa, joita asia koskettaa.

Lue lisää:

YLEISKOKOUS_FIN.pdf