Näyttelypalkkiosopimus

Suomen Taiteilijaseura ajaa Suomeen näyttelypalkkiosopimusta, joka takaa kuvataiteilijalle palkkion tai korvauksen museonäyttelyn eteen tehdystä työstä. Sopimus on päätavoitteemme hallituskaudella 2015-2019. Kuvataiteilijoiden tekemälle ilmaiselle työlle julkisesti tuetuissa museoissa täytyy tulla loppu. Näyttelyn pitäminen on kuvataiteilijan työtä, ja työelämän pelisääntöjen täytyy olla tasa-arvoiset ja oikeudenmukaiset myös 3 000 suomalaiselle ammattikuvataiteilijalle.

STS edistää aktiivisesti reiluja pelisääntöjä taidealalle yhteistyössä Teollisuustaiteen Liitto Ornamon ja muun taidekentän kanssa.

STS edisti näyttelypalkkiosopimusta opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmässä, joka selvitti taidenäyttelyiden järjestämiseen liittyviä sopimus- ja korvauskäytäntöjä. Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen asetti työryhmän keväällä 2015. Työryhmän tehtävänä oli selvittää nykyiset taiteilijoiden ja näyttelynjärjestäjien väliset sopimus- ja korvauskäytännöt sekä näyttelyiden kustannusten jakautuminen osapuolten kesken. Työryhmän loppuraportti julkaistiin 2016.

Näyttelypalkkioista käydään parhaillaan keskustelua ympäri maailmaa. Useissa maissa on julkaistu joko valtakunnalliset tai alueelliset suositukset näyttelypalkkioista tai taiteilijan työtunneista maksettavista palkkioista. Suosituksia on Australiassa, Britanniassa, Skotlannissa, Irlannissa ja Saksin osavaltiossa Saksassa. Puolassa muutamat isot näyttelynjärjestäjät ovat jo sitoutuneet maksamaan taiteilijoille minimipalkkiota. Norjassa kulttuuriministeriö pilotoi parhaillaan mallia, jossa taiteilijalle maksettaisiin myös työtunneista.

Pohjoismaissa näyttelykorvaukset otettiin käyttöön 40 vuotta sitten. Ruotsin sopimus astui voimaan ensi kertaa 1971 ja sitä päivitettiin viimeksi 2009. Norjan korvausjärjestelmä syntyi 1978 ja Tanskan 2003. Suomessa tekijänoikeuskorvauksia hallinnoi Kuvasto, joka maksaa korvauksia jäsenilleen.

STS on viime vuosina perehtynyt etenkin pohjoismaisiin näyttelypalkkiomalleihin ja on tehnyt yhteistyötä Pohjoismaiden taiteilijajärjestöjen kanssa asian edistämiseksi. Lähtökohtanamme on ollut Ruotsin MU-sopimus, josta on muodostunut Ruotsissa kuvataidealan vakiintunut käytäntö.

 

Kysymyksiä ja vastauksia näyttelypalkkiosopimuksesta

 Mikä on näyttelypalkkiosopimus?

 Näyttelypalkkiosopimus on sopimus, joka velvoittaa näyttelynjärjestäjän maksamaan taiteilijalle korvauksen tai palkkion näyttelyn eteen tehdyistä työtunneista (esimerkiksi näyttelyn suunnittelu, ripustus, teoskuljetukset, näyttelyn oheistapahtumiin osallistuminen). Tämän lisäksi sopimuksessa määritellään kirjallisesti näyttelyyn liittyviä vastuukysymyksiä.

STS:n tavoittelema näyttelypalkkiosopimus ei korvaa nykyisiä taidenäyttelyistä maksettavia tekijänoikeuskorvauksia, joita visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusyhdistys Kuvasto ry hallinnoi. Tekijänoikeuskorvaukset maksettaisiin kuten ennenkin.

 

Miksi näyttelypalkkiosopimus tarvitaan?

Taidenäyttelyn pitäminen on kuvataiteilijan työn ydin. Taiteilija ei saa aina korvausta pitämästään taidenäyttelystä, edes julkista tukea saavissa museoissa. Taiteilijat tekevät runsaasti ilmaista työtä, ja heidän neuvotteluasemansa suhteessa näyttelynjärjestäjiin on heikko.

Tavoitteemme on, että suomalainen työelämä on tasa-arvoista ja oikeudenmukaista myös kuvataiteilijoille.
 Kuvataiteilijan tulee saada korvaus näyttelyn eteen tekemästään työstä. Taiteilija-apurahat on tarkoitettu luovaan työskentelyyn eli teosten luomiseen. Näyttelypalkkio on korvaus taiteilijan työstä näyttelyn valmistelussa ja sen aikana.

Kuvataiteilijoilta puuttuvat työllistävät rakenteet, jotka tarjoavat taiteilijoille työtä muilla taiteenaloilla. Esimerkiksi näyttelijöitä työllistävät teatterit ja muusikoita orkesterit. Toisin kuin julkisesti tuetut teatterit, orkesterit ja muut kulttuurilaitokset, taidemuseot eivät työllistä kuvataiteilijoita eivätkä säännönmukaisesti maksa taiteilijoille palkkioita.

 

Mitä Suomen Taiteilijaseura ajaa?

Suomeen on saatava näyttelypalkkiosopimus, joka:

 

  • takaa taiteilijalle minimipalkkion taidenäyttelyn järjestämiseen liittyvästä työstä julkista tukea saavissa museoissa
  • velvoittaa siihen, että näyttelystä tehdään aina kirjallinen sopimus, jossa määritellään taidenäyttelyyn liittyvät korvaukset ja vastuut

 

 Miten Suomen Taiteilijaseura ajaa näyttelypalkkiosopimusta?

STS:lla oli paikka OKM:n työryhmässä, joka selvitti näyttelykäytäntöjä. Teimme kesällä 2015 yhdessä Teollisuustaiteen liitto Ornamon kanssa kyselyn taiteilijoille, ja selvitimme, kuinka usein ja millaisia palkkioita taiteilijat ovat saaneet museoissa pitämistään näyttelyistä. Julkaisimme tulokset työryhmän työskentelyn päätteeksi. Lisäksi olemme laatineet selvityksen Pohjoismaissa ja muutamissa muissa maissa maksettavista näyttelypalkkioista. Osallistumme aktiivisesti keskusteluun näyttelypalkkioista ja tiedotamme tilanteen kehittymisestä taiteilijoille.

 

Milloin Suomeen saadaan näyttelypalkkiosopimus?

Olemme hyvin pitkän tien alussa, muuttamassa vuosikausia jatkunutta ilmaisen työn tekemisen kulttuuria. OKM:n työryhmä oli ensimmäinen konkreettinen toimenpide, joka edisti näyttelypalkkioiden voimaantuloa. Työryhmän asettaminen osoitti, että myös Suomen valtion tunnustaa, että kuvataiteilijoiden kohtelussa on ongelmia, jotka pitää ratkaista.

STS edistää näyttelypalkkiosopimusta pitkäjänteisesti. Sopimuksen saaminen on päätavoitteemme hallitusohjelmakaudella 2015-2019, mutta työ jatkuu vielä pitkään tämän jälkeen. Muiden maiden kokemukset osoittavat, että sopimuksen saavuttaminen on mahdollista.