Ilmoittaudu Osaamiskiihdyttämöön 30.9. mennessä


Pro Soveltavan taiteen tila ry järjestää tulevan marras-maaliskuun aikana Osaamiskiihdyttämöt Helsingissä, Oulussa sekä Tampereella. Ammattitaiteilijoilla sekä muilla taiteen ja kulttuurin parissa työskentelevillä on varteenotettava mahdollisuus päästä sparraamaan omaa osaamistaan soveltavan taiteen alalla ammattitaitoisen sisällön ja ohjaajan avustuksella. 

Kiihdyttämön tavoitteena on tukea osallistujan käytännön työtä soveltavalla taidealalla. Pääpainopisteenä on osallistujan oma idea/aloite/projekti/palvelu ja sen kehittäminen. Osallistujat saavat työkaluja oman ydinosaamisensa tueksi sekä uusia näkökulmia, joiden kautta ymmärtää laajemmin soveltavan taiteen kontekstia, sen ajankohtaisuutta ja näiden suhdetta omaan toimijuuteen ja yhteistyöhön toisten osapuolten kanssa.

Osaamiskiihdyttämö sisältää kuusi ohjattua työpajaa, jonka lisäksi osallistujat tapaavat kerran itsenäisesti. Tarjolla olevan verkkomateriaalin kautta osallistuja voi syventää ymmärrystä aiheesta. Tämän lisäksi osallistujat saavat tietoa aiheeseen liittyvistä seminaareista ja verkostoitumistilaisuuksista.

Ilmoittautuminen 30.9.2017 mennessä.

Lue lisää Osaamiskiihdyttämöstä ja ilmoittaudu tästä