SUOMEN TAITEILIJASEURA VASTUSTAA KUVATAITEEN KOHTELUA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN UUDISTUKSESSA

Tiedote 23.8.2016, julkivapaa

Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjausryhmän ehdotus ammatillisen tutkintorakenteen uudistuksesta kohtelee eri taiteita epätasa-arvoisesti. Kuvataide on nyt menettämässä oman tutkintonimikkeensä, kun esimerkiksi musiikki ja sirkus säilyttävät omat tutkinnot. Suomen Taiteilijaseura vastustaa sitä, ettei ehdotus tunnista kuvataiteen arvoa omana, historiallisestikin Suomelle merkittävänä alana.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjausryhmä on luovuttanut ministeri Sanni Grahn-Laasoselle ehdotuksen uudistuksista ammatilliseen tutkintorakenteeseen. Ohjausryhmä haluaa väliraportissaan sekä laajentaa että vähentää tutkintoja nykyisestä 351 tutkinnosta 166 tutkintoon. Ministeri vastaanotti ehdotuksen 17.8.2016.

Ehdotus heikentää merkittävästi kuvataiteen asemaa ammatillisessa koulutuksessa, sillä se menettää oman tutkintonimikkeensä. Kuvallisen ilmaisun perustutkinto poistuu ehdotuksessa kokonaan, ja sen sisältö siirtyy osaksi media-alan perustutkintoa. Jatkossa kuvallisen ilmaisun osaamisala rinnastettaisiin audiovisuaaliseen viestintään, julkaisutuotantoon ja painoviestintään. Uusi perustutkinto kuuluisi tekniikan ja liikenteen alaan.

Ohjausryhmän ehdotuksessa useat muut taiteen alat, kuten musiikki, sirkus ja tanssi, säilyttävät ammatilliset perustutkintonsa. Suomen Taiteilijaseura vastustaa sitä, että kuvataidetta kohdellaan ehdotuksessa epätasa-arvoisesti.

”Herää kysymys, miksi toisia taiteita arvostetaan, mutta kuvataide halutaan piilottaa osaksi tutkintonimikettä, joka ei vastaa sen sisältöjä?”, kysyy Suomen Taiteilijaseuran toiminnanjohtaja Kirsi Korhonen.

Lue lisää